Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde d. 3. maj 2017 

Tuesday, May 09, 2017 1:24:42 PM

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde i Falsters Tekstillaug Onsdag d. 3. maj 2017

Til stede: Bente, Lisbeth, Lissi, Else, Susanne, Vibeke, Elise 

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 26.-4.-2017
  Referatet blev godkendt
 2. Valg af formand
  Lisbeth Helth
 3. Valg af næstformand
  Susanne Søltoft
 4. Valg af kasserer
  Vibeke Midtgaard
 5. Valg af sekretær
  Elise Green
 6. Valg af Webmaster
  Bente Thomassen
 7. Valg af nøglebestyrer
  Else Rohoff og Bente Thomassen
 8. Rengøringssedler / nøgledage
  I uldrummet er der nu ophængt én liste, hvor man kan skrive sig på til at udføre rengøringsopgaver og en anden liste, hvor medlemmer, der ønsker at på tage sig opgaven som nøgleholder, kan skrive sig på.
 9. Evt.
  Ved en forglemmelse blev afgående bestyrelsesmedlemmer ikke takket på generalforsamlingen. De vil nu alle modtage en tak for deres indsats.

Næste møde: onsdag d. 30. august 2017 kl 16 i Uldrummet

Referent: Elise