Nyt fra andre kredse

Udstilling af afslutningsprojekter i VæveLauget d. 11 juni  

Tuesday, April 25, 2017 6:53:38 AM

Hos LAUGETS VÆVEKURSER i København,

har 10 kvinder gennemført ”Den Faglige Uddannelse i Skaftevævning”.

De udstiller deres afgangsprojekter på Ordrup Sognegård søndag den 11. juni.

Kreative kurser 2014 Rødding højskole 

Saturday, March 01, 2014 7:25:53 AM

Kreative kurser på Rødding højskole

Jeg er forstander på Rødding Højskole hvor vi i flere år har udbudt især vævekurser, men også andre tekstilkurser i årets løb. Ligesom vi har lagt hus til Tekstilkredsene i Danmarks Højskoledage i 2010 og 2013. Da jeg selv er væveuddannet, og har siddet i Stoftrykker- og Væverlaugets bestyrelse i flere år, ligger det tekstile mig meget på sinde. Derfor har vi nu besluttet, at vi skruer op for den kreative knap, og udbyder flere kreative kurser i 2014 end vi plejer. Og den tendens har vi tænkt os at holde fast i fremadrettet, ved at udvide og variere programmet for hvert år! For det er vigtigt at den kreative fane holdes højt rundt omkring, og vi vil gerne yde vores til at kreativiteten kan blomstre og man kan få dækkes sin lyst til at lege og eksperimentere med former, farver og materialer. 

Jeg vil hermed gerne gøre opmærksom på vores kurser og nye tiltag, og håber du vil være behjælpelig med at udbrede kendskabet til de tekstile tiltag der foregår hos os. Jeg vedhæfter en annonce som du måske kan lægge på jeres hjemmeside hvis I har sådan én. Og jeg sender dig gerne en samlet brochure om de kurser vi afholder i år, som du kan uddele til jeres medlemmer eller lægge i jeres mødelokale.

Jeg kan fortælle dig, at vi pt er i gang med at søge fondsmidler så den gamle værkstedsbygning “Solgården” (som bl.a. huser vævesalen) bliver restaureret og både udvendig og indvendig får et løft ligesom vævesalen opgraderes og der skal laves gode faciliteter til andre tekstile håndværk også, Så der er mange ting i støbeskeen, hvilket skal blive til gavn for tekstil-interesserede i det ganske land.

Mange hilsner - med håb om at du vil deltage i at udbrede kendskabet om hvilke tekstile tiltag der gøres på verdens ældste højskole

Anja Rykind-Eriksen
forstander

 

2013 Tekstile Højskoledage 

Sunday, August 18, 2013 5:35:47 PM

 

Pressemeddelelse april 2012.

Foreningen Vævekredsene i Danmark ( www.vaevekredsene.dk)planlægger

                           Tekstile Højskoledage i 2013

De Tekstile Højskoledage bliver lørdag d. 31. august og søndag d. 1. september 2013 på Rødding Højskole.  ( med foreningens Landsmøde fredag d. 30. august )

Foreningen etablerede De tekstile Højskoledage i 2010 på Rødding Højskole og det blev en stor succes. Derfor prøver vi igen at gøre et fremstød for håndværk, kunst og kultur inden for det tekstile område.

Konceptet bliver nogenlunde det samme som sidst, dvs. at fremme det tværfaglige tekstile arbejde og formidle den nyeste viden inden for det tekstile faglige område til alle, der beskæftiger sig med naturlige eller menneskeskabte fibre enten på det mere traditionelle eller på det mere eksperimen- terende plan. Gennem de senere år, har man set at ” det gode håndværk”  har taget en drejning mod det mere eksperimenterende.

Formålet med afholdelseaf  ”Tekstile Højskoledage” er at gøre opmærksom på de tekstile fag og deres muligheder, også langt ud over vævning.

Videnformidling indenfor det tekstile håndværk er en vigtig faktor.

Vi ønsker at gøre opmærksom på de mange muligheder der findes, når man beskæftiger sig med fibre og omsætter dem til kunstværker eller til eget design til beklædning eller hjemmets indretning.

At beskæftige sig med tekstile gøremål giver ro og fordybelse, samtidig med at man udnytter sine kreative evner og formåen.

Visioner:

Titlen Tekstile Højskoledage lægger op til en bred vifte af tilbud inden for det tekstile område. Der vil være tiltag indenfor såvel det traditionelle tekstile område, med vævning, strik, patchwork, filt, broderi m.v. som indenfor det mere fremadrettede, med brug af nunofibre, papir, fotooverførsel på tekstiler samt med nye måder at sammenkoble det traditionelle med det fremadrettede og det endnu ukendte.

Vi har nu aftaler om 5 spændende foredrag med internationalt kendte foredragsholdere. Ligeledes er der blandt vore workshopinstruktører flere internationalt kendte og vi har aftaler om mere end 25 workshops med forskelligt indhold. Nogle instruktører er de samme som i 2010 men med nye

ideer og andre er nye med nye emner. Desuden vil der være flere udstillinger, adskillige interesse- hjørner, arbejdende værksteder samt mindst 20 messestande m.v. – alt med tekstilt  indhold.

Tanken er at tekstilt interesserede kan deltage i programmet så meget de ønsker. Der bliver mulighed for at overnatte og spise på Højskolen. Der vil således blive mulighed for at mødes med andre med samme interesse og  rig lejlighed til at kunne udveksle erfaringer og få en tekstil snak.

Det er ligeledes tanken at arrangementet skal være åbent for alle også de der alene vil besøge udstillinger og stande.

Nærmere vil fremgå af foreningens hjemmeside www.vaevekredsene.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen for foreningen Vævekredsene i Danmark. 

Katalog og tilmelding

Tekstile højskoledage 2013 

Sunday, August 18, 2013 4:58:23 PM

TEKSTILE HØJSKOLEDAGE 

Tuesday, November 20, 2012 7:11:40 PM

 

TEKSTILE HØJSKOLEDAGE

RØDDING HØJSKOLE

 
31.8. - 1.9.2013
Flors Alle 1, Rødding
 
 

Velkommen til landsmøde 

Monday, August 20, 2012 10:19:54 AM

Vævekredsene i Danmark holder landsmøde 6.10.2012
på Textilforum, Vestergade 20, 7400 Herning, tlf. 96 26 19 20

Program for dagen: kl. 10-11 ankomst, indskrivning, formiddagskaffe

                               kl. 11-13 generalforsamling (se dagsorden nedenfor)

                               kl.13-14 frokost

                               kl. 14-15 Textilforums udstillinger, herunder Tekstilhåndværkernes
                                              egen væveudstilling: Dagens Menu: Håndvævede tekstiler

                               kl. 15-16 foredrag af billedkunstneren Anne Brodersen

                               kl. 16-17 kaffe og afslutning

Dagens pris: kr. 250,00, som omfatter entré til museet, frokost fra Vestjysk Gastronomi, samt foredrag og 2x kaffe.

Tilmelding til Hanne, 97 34 68 02 eller hannem2@gmail.com

eller Anni, 97 34 16 66, eller alk@post10.tele.dk                   senest 15.9. 2012

Beløbet, kr. 250,- bedes overført til  Ringkjøbing Landbobank, konto nr. 7670 4609710      senest 15.9.2012.

Tog fra Fredericia ankommer til Herning kl. 9.05 eller 10.02

Parkeringsmuligheder, se kort her: placerer musen på linket krak, højre klik på musen og åben hyperlink http://map.krak.dk/m/9zaXh                          

Vel mødt til en indholdsrig dag i det midtjyske.

Venlig hilsen,

Væverne i Torsted

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Fremlæggelse af budget for 2013
 4. Indkomne forslag fra vævekredsene (indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før mødet)
 5. Valg til bestyrelsen. Gurli Rasmussen og Henriette Guld er på valg og modtager genvalg.
 6. Valg af intern revisor. Kirsten Møller er villig til genvalg.
 7. Evt.

Som tidligere vedtaget kan der i selve generalforsamlingen deltage 2 fra hver vævekreds, resten af arrangementet er åbent for alle.

På bestyrelsen vegne

Lise andersen

Tlf. 86 17 58 02

Lise.anders@webspeed.dk

Nyhedsbrev juli 2012 fra Hørvævsmuseet på Krengerup 

Thursday, June 28, 2012 11:26:47 AM

Indtil 30. september vises den interessante, finurlige og velkomponerede temaudstilling "Fra mamelukker til G-streng", med mange forskellige bud på, hvordan fantasi og håndarbejde kan skabe smukke detaljer i den intime beklædning. Et lille udvalg af gammelt, hvidt undertøj udbydes til salg i ”Oldemors linnedskab”- måske en utraditionel sommerbeklædning?

I caféen er Bornholm kommet til Fyn: Pernille Bastrup viser glas sammen med Timmi Kromanns strik. Karen Dam viser håndvævet beklædning sammen med udvalgte genstande fra en privat samling af stentøj fra Hjorth Keramikfabrik. Sidste caféudstilling viser nogle trådmalerier som sætter tankerne i gang og skærper ens iagttagelsesevne. De er lavet med en almindelig symaskine af Birgitte Busk, Connie Bisschop udstiller figurer i ler.

Vi Spinder Hør!

Det kan man prøve søndag d. 30. september, når Uldkredsen Vestfyns ”Rokketræf” foregår på museet. Nina Blankholm har foræret museet en stor portion heglet hør, og hun kommer denne dag for at instruere i en spindeteknik, hun har lært af skånske hørspindere.

”Gamle og nye duge i hør”

I efterårsferien 13. – 21. oktober kan man opleve, at en 50 år gammel hørdug har en særlig glans og struktur. Opdækkede borde med hørduge og ophængte duge giver en oplevelse af det håndværk og design der til alle tider har skabt smukke duge i hør. Der vil også være mulighed for at købe eller bestille en dug i hør fremstillet her i landet eller i udlandet.

I caféen udstilles og sælges ”Flettede tasker” kreeret af Bente Jøker Hansen, Vejle.

Museet er endnu åbent hver dag fra 13 til 17 (undtagen mandag) i juli og august måned.
I september kun i weekenderne. I efterårsferien, 13.– 21. oktober er åbent alle dage kl. 13 – 17.
Der er julesalg på museet 24. og 25. november kl.. 11 – 16. Resten af året modtages grupper efter aftale.

Derefter tager "Skoletjenesten" over. 4. til 7. klasse fra skolerne i Assens kommune tilbydes en eller to dages undervisning på rammevæv. Rammevævene er i forvejen sat op af frivillige, og eleverne får grundig vejledning af voksne, så børnene kan drage hjem med et stykke vævet tekstil: halstørklæde, papirkurv, dækkeserviet eller lignende.

Se i øvrigt hjemmesiden hvm-krengerup.

Oplysning om rokketræf på uldkredsenvestfyn.dk

VæveKredsenes sommerudflugt, den 16. juni 2012, 

Tuesday, April 24, 2012 6:24:20 AM

Kære alle.
Der er endnu tid og plads på vores (Vævekredsene i Danmark) sommerudflugt.
Skynd dig at tilmelde dig og betale, så turen kan blive til noget.
Venlig hilsen
Lise Andersen
Vævekredsene i DK

 

Årets sommerudflugt går i år til Silkeborg Bad, hvor vi skal se den internationale Triennale ARTAPESTRY 3. 37 kunstnere med 51 værker fra 14 lande er repræsenteret. Her vises mange udtryksmuligheder, hvor væverne experimenterer med såvel nye materialer som nye vævemetoder.Danmark er i år repræsenteret med ikke mindre end 11 vævere. Efter rundvisning bliver der mulighed for at besøge kunstbutikken, hvor man bl.a. kan finde flere gode bogfund.

Efter frokost på Silkeborg Bad køre vi videre til det lille Kjellerup Væveri, som er et af de få privatejede væverier. Her vil ejeren Poul vise os de 16 Dornier væve hvoraf de 12 er computerstyrede. De har en egenproduktion af duge, møbelstoffer, puder, plaider og metervarer i meget høj kvalitet. Noget af eget design er skabt i samarbejde med anerkendte danske designere. Her findes også en lille butik og man kan også være heldig at købe lidt garn til væven derhjemme.

Inden hjemturen tager vi lige til Søndermarkskirken i Viborg, hvor vi skal se det 10 meter lange HÆRVEJSTÆPPE. Motiverne fra dette tæppe følger strækningen fra Viborg til Dannevirkeog beundrer den smukke natur med de mange mindesmærker, der fortæller om vore forfædres liv og færden gennem skov og krat, eng og mose. En gruppe frivillige damer har broderet dette store sammensatte tæppe efter akvareller af Inga Linde Jensen.

Max. 50 deltagere.
Turen gennemføres ved min 30 pers. med busstart fra Odense.
Bus afgår fra Dannebrogsgade , Odense,  kl. 8.15 – hjemkomst kl. 20
Opsamling ved motorvejs P-pladsen afkørsel 58, Middelfart.

A.      Pris:       ved 30 pers.  635 kr.       (ved 40 pers.  565 kr.)          se senere!
Beløbet dækker bustransport, kaffe/the m. rundstykke, entre, rundvisning, let frokost (drikkevarer for egen regning), kaffe m. kage, samt sandwich i bussen på hjemturen.
Der bliver i år mulighed for at deltagere nord for Silkeborg kan støde til ved Silkeborg Bad, Gjessøevej 40, Silkeborg. 

B:      Deltagere, der støder til v. Silkeborg Bad og kører med til Kjellerup og Viborg/retur.
          Pris: 375 kr.  (Silkeborg Bad, frokost, kaffe og bustur til Kjellerup og Viborg)

C:     Deltagere, der kun er med på Silkeborg Bad
          Pris:  245 kr.  (Silkeborg Bad og frokost)
          Pris:    60 kr.  ( Kun entre – kan kun blive tilfældet, hvis vi I forvejen er 50 personer)

Hvis, der støder busdeltagere til i Silkeborg nedsættes prisen for øvrige busdeltagere  ( A: )
og differencen tilbagebetales, derfor husk at opgive din bankkonto- og registreringsnr.

Da vi I år kun kan væremax 50 personer bliver det efter først til mølle princippet.

Beløbet indsættes på kontoen for VæveKredsene i DK.Reg. nr. 2451  Konto nr. 4381708212

Bindende tilmelding (samt betaling) fra 9. – 21.maj til:

Lise Andersen, Klintevej 13 A, 8240 Risskov   tlf. 8617 5802   e-mail: lise.anders@webspeed.dk           

Vi glæder os til at se jer!

Lise Andersen og Gurli Rasmussen

på vegne af VæveKredsenes bestyrelse

PROGRAM FOR S&V´S GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 28. APRIL 2012 

Friday, April 13, 2012 6:47:17 AM

 PÅ SKALS – HØJSKOLEN FOR DESIGN OG HÅNDARBEJDE

(Højskolebakken 21, 8832 Skals)

10.30 – 11.00             Ankomst til Højskolen i Skals - kaffe / te og brød (i spisesalen)

11.00 – 12.00             ”Morgensamling” (i salen) med foredrag*, orientering om skolen og sang

12.00 – 13.00             Middag i spisesalen

13.00 – 14.30             Generalforsamling i foredragssalen

14.30 – 15.30             Rundtur på højskolen

15.30 – 17.00             Eftermiddagskaffe, under instruktion gøres der en lille ting med hænderne, afrunding af dagen

Generalforsamling.

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. formandens beretning
 4. fremlæggelse af regnskab
 5. fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
 6. forslag til ændring af landsforeningens navn og logo*
 7. behandling af indkomne forslag
 8. ændring af navnet på foreningens vedtægter og § 5, 2. sætning til: Kontingent opkræves i januar måned og skal være betalt inden udgangen af februar.
 9. valg til bestyrelsen – på valg er Lone Tonnesen, Ella B. Christensen og Lise Frantzen – desuden vælges 2 suppleanter  
 10. valg af revisor og revisorsuppleant
 11. evt.

Alle forslag, der ønskes behandlet, må indsendes skriftligt til formanden: Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, senest 2 uger før generalforsamlingen finder sted.

Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer. Foreninger, værksteder mv. der er medlem af S&V kan vælge en person, der repræsenterer dem på generalforsamlingen.

 

* Program med titel på foredraget, forslag til landsforeningens navn, logo mv. udsendes til de tilmeldte senest 3 uger før generalforsam-lingen sammen med de praktiske oplysninger.

(ret til små ændringer forbeholdes)

NYHEDSBREV LANDSFORENINGEN STOFTRYKKER- OG VÆVERLAUGET – APRIL 2012: 

Friday, April 13, 2012 6:17:47 AM

Min mands lange og alvorlige sygdomsperiode har betydet at jeg siden Nyhedsbrevet i september 2011 ikke har fået skrevet til jer.

I februar måned var min mand og jeg hele måneden i Spanien, en slags selvskabt rekreationsophold. Min mand er erklæret rask og den gode hverdag er vendt tilbage med en del ”hængepartier” på mit skrivebord.
Nu prøver jeg at blive opdateret, men nogle sager har været forsømt lidt for længe, så måske de ikke vil lykkes.
 
STUDIETUREN.
Studieturen til Tyskland kunne først forberedes efter min hjemkomst i begyndelsen af marts. Uge 11 tog jeg med tog 5 dage til Berlin med ophold i Hamburg på hjemturen. Jeg havde fået kontakt til nogle få tekstilfolk i Berlin og håbede på at der ville vise sig nogle interessante muligheder i byen indenfor området.
De første runder på 3 museer gav ikke mange spændende oplevelser tekstilt, først samme dags aften, hvor jeg besøgte Natacha Wolters i hendes galleri, fik jeg kontakt til det tekstile område i Berlin. N.W. var sammen med andre ved at forberede en årlig festival for tekstiler (d. 8.). Der er tale om den største tekstile begivenhed i byen med 20 udstillinger ved 70 tekstilere, desuden salg af særlige materialer, forskellige aktiviteter mv.. N.W. var meget interesseret i kontakt til Danmark og dansk tekstilkunst og opfordrede mig til at komme med en gruppe d. 9. og 10. juni hvor festivalen afholdes. Desværre lå festivalen ikke på det tidspunkt hvor jeg havde planlagt studieturen (jeg kendte ikke noget til arrangementet) og det betød at jeg måtte flytte turen frem til d. 9.
– 13. juni.
På grund af en stor messe i Hamburg kunne der ikke skaffes plads på hotel i Hamburg af Grenaa Rejser, så turen er blevet afkortet med 1 dag. Disse mange ændringer gør at jeg kan være i tvivl om vi kan skaffe nok deltagere (min. 35. prs.) til den planlagte studietur med bus.
Jeg finder selv den berlinske tekstile festival meget interessant og vil gerne knytte kontakter for S&V til tekstile kunstnere i området. Jeg tager derfor under alle omstændigheder til Berlin fra d. 9. – 13. juni og mit tilbud til de tilmeldte, hvis der ikke er nok til busturen, vil være at rejse sammen med mig pr. tog og så ellers gennemføre turen sådan nogenlunde som planlagt i rejseplanen. S- og U-bahn vil så erstatte brug af bus og turen kan højst sandsynlig gennemføres lidt billigere end anslået.
Hvorledes tilgangen har været vil vise sig d. 20. april som er sidste dato for tilmelding. I er meget velkomne til at opfordre interesserede i jeres omgangskreds til at deltage i turen. Jeg vedhæfter rejseplanen og tilmelding til turen.
 
GENERALFORSAMLING.
Vi har i år kunnet oplyse foreningens medlemmer om vores årlige generalforsamling – med sted og program – allerede i januar måned. Måske dette har været for tidligt, så de fleste har glemt mødet? Vi har kun fået 15 tilmeldinger til dagen i Skals, et tal der er i stor kontrast til de andre år hvor vi har været fra 40 til 90 deltagere.
På Sjælland kan bestyrelsens medlemmer høre ude omkring at det er vanskeligt at nå til Viborg i tide og rejsen er en bekostelig affære for den enkelte.
Det plejer da også at være sådan at stedet hvor generalforsamlingen afholdes afgør om der kommer flest jyder eller Sjællændere. Nu har dog kun 9 jyder meldt sig og det synes jeg er meget få – bl. a. i lyset af at vi skal træffe en vigtig beslutning der gælder S&V´s fremtidige navn. Ligeledes besøger vi håndarbejdets højborg – ”Skals – højskole for design og håndarbejde”, som i sig selv er en dejlig oplevelse.
Måske I der er ambassadører i Jylland kan gøre noget her kort før generalforsamlingen for at få nogle flere deltagere med til dagen d. 28. april fra det jyske? Jeg vil forlænge tilmeldingsfristen til og med d. 20. april.
Alle andre må selvfølgelig også gerne reklamere lidt for sagen rundt omkring hvor I er blandt medlemmer. (Jeg vedhæfter program og tilmeldingsdel til denne mail).
 
TEORIBOG FOR BILLEDVÆVERE.
Desværre er mit arbejde med ”Teoribog for Billedvævere” også gået i stå siden juli 2011.og jeg tvivler på at jeg kommer i gang før til september. Jeg har modtaget tipsmidler fra Undervisningsministeriet til arbejdet med bogen, men heldigvis løber tidsfristen for færdiggørelse af teoribogen først ud i 2013. Så efteråret skulle være nok tid til at få bogen færdig.
 
ØVRIGE.
Som tidligere nævnt vil vi gerne afholde en miniTEX14 – d.v.s. en minitekstiludstilling hvert 3. år. Vi har dog haft lidt betænkeligheder ved lokaliteten i Lyngby ikke mindst på grund af den høje luftfugtighed og har derfor drøftet hvor vi ellers kunne afholde udstillingen – her meget gerne mere centralt i København. 
Efter ansøgning er det lykkedes at skaffe udstillingslokaliteten i Rundetårn – højst sandsynlig i juli 2014. Vi fastholder udstillingsaftalen med Nicolai i Kolding der flyttes til efteråret 2014.
 
I de kommende numre af Rapporter vil der blive arbejdet ud fra temaer og temaet vil fremgå af bladets forside.
I nr.3 er temaet ”eksperimenter” og i nr. 4 ”æresmedlemmer af S&V”.
 
Vi prøver stadig at holde S&V´s web aktuel og alle er velkomne til at sende mig oplysninger digitalt om tekstile arrangementer. Oplysningerne sendes til min mail: roessing@mail.dk Jeg sørger derefter for at S&V´s webmaster får materialet.
 
Nyhedsbrevet bliver ikke længere denne gang, men jeg håber fremover at kunne sende brevet ud lidt mere regelmæssigt.
 
Med mange påskehilsener Mette Lise
Page 1 of 3 1 2 3 > >>