Konstituering af bestyrelse 2012

 

Falsters Tekstillaug

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 3. maj 2012 i Uldrummet.

Til stede var:

Vibeke Burer, Bente Thomassen, Else Rohof, Edda Lind, Lisbeth Klausen, Helle Bjørn, Susanne Søltoft, Rikke Wulff og Bodil Olsen.

Fraværende var:

Vibeke Jensen og Elise Green.

Den nye bestyrelse er konstitueret som følger:

Formand: Vibeke B.

Næstformand: Bente

Webmoster: Bente med Susanne som sparringspartner

Kasserer: Lisbeth med Edda

Økonomi: Vibeke B. med Lisbeth

Sekretær: Rikke med Elise

Presseansvarlig: Elise med Rikke

Aktiviteter: Helle og Susanne med Vibeke J. og Else

Lokaleansvarlig (Væverum, Uldrum og kaffestue): Bodil med Else og Vibeke B.

Oldfrue: Else

Suppleanter:

Susanne og Rikke

Nøgledage:

8/5: Bodil, 9/5: Susanne, 16/5: Vibeke B, 22/5: Bente, 23/5:Helle, 30/5:Lisbeth, 5/6:Vibeke J, 6/6:Edda,

13/6:Lisbeth, 19/6:Lisbeth, 20/6:Susanne, 27/6:Bente, 3/7:Else, 4/7:Vibeke B, 11/7:Bodil, 17/7:Lisbeth,

18/7:Helle, 25/7:Edda og 31/7:Bodil.

Næste bestyrelsesmøde: Den 5/6 kl. 13.00 i Skakrummet

Efterfølgende bestyrelsesmøde: den 14/8 kl. 13.00 i Skakrummet

Referent: Bodil