Indkaldelse til Generalforsamling 2011

 

Indkaldelse til generalforsamling

I Falsters Tekstillaug d. 26. april 2011 kl. 19.00

Tingsted Foreningshus, Stationsvej 57, 4800 Nykøbing F

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Årsregnskab v. kassereren Lisbeth Klausen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Vibeke Burer (modtager valg)

Lisbeth Klausen (modtager valg)

Edda Lind (modtager valg)

Marianne N. udtræder af bestyrelsen

Marianne M. udtræder af bestyrelsen

Kirsten Bille udtræder af bestyrelsen

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor

7. Kontingent fastsættelse

8. Indkomne forslag

9. Åben for tilføjelser

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Lauget vært ved et let traktement.

Vel mødt

Bestyrelsen