Indkaldelse til Generalforsamling d. 24. april 2013 

Monday, April 01, 2013 7:49:55 AM

Falsters Tekstillaug indkalder til generalforsamling

Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19.00 i biblioteket

Tingsted Foreningshus, Stationsvej 57, 4800 Nykøbing F

Dagsorden.

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Fremlæggelse af det reviderede Årsregnskab v. kasserer Lisbeth Klausen

4.   Kontingentvedtagelse

5.   Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer:

1.   Vibeke Burer modtager valg

2.   Vibeke Jensen modtager valg

3.   Helle Bjørn modtager valg

4.   Rikke Bentzen modtager valg

5.   Susanne Søltoft modtager valg

6.   Lisbeth Klausen udtræder af bestyrelsen

7.   Valg af suppleanter

1.   Vibeke Midtgaard modtager valg

2.   Lisbeth Helt modtager valg

8.   Valg af revisorer

9.   Åben for tilføjelser

Efter generalforsamlingen er Lauget vært ved et let traktement.

Vel mødt

Bestyrelsen