Formandens beretningen 

Thursday, April 27, 2017 1:47:02 PM

Generalforsamling i Falsters Tekstillaug

Onsdag d. 26.-4.-2017 kl 15

Formandens beretning:

I det forgangne år har vi afholdt bestyrelsesmøderne om eftermiddagen. Tidspunktet passer bedre til halvgamle damer og det betyder også at vi ikke spiser sammen, som vi gjorde tidligere.

Vores første møde – det konstituerende møde fandt sted d. 4. maj 2016, hvor vi kunne byde velkommen til Lissi, som blev valgt som suppleant.

Af mere alvorlig art var det ødelagte væveudstyr. Nogle ”unger” havde været i væverummet og ødelægge nogle skelpinde – de blev røbet af det de havde skrevet på tavlen. Heldigvis var ulykken ikke stor – ingen væve og opsatte garner var ødelagt.

Det har efter al sandsynlighed været Benny der har været i lokalet for at skrue ned for varmen, der har glemt at låse efter sig.

Det med varmen har gennem hele vinteren været et kæmpe problem. Termostaten har været sat helt ned til 8 grader og selvom væverne skruer op for varmen kl 10 , har vi oplevet at sluttemperaturen i Uldrummet har været på 18 grader når vi forlader rummet kl 16.30.

Via Alex Jørgensen og ejendomsområdet i kommunen har Benny fået besked på ikke at skrue så langt ned.

I alt har vi afholdt fire bestyrelsesmøder i år. Det er ikke mange. Til gengæld har vi været meget mere på nettet for at ordne div sager og kontakter.

En af de tilbagevendende sager er rengøring. Her skal I have en kæmpe ros. Straks efter at listerne er hængt op er der medlemmer der går i gang med kost, støvsuger og skrubbe. Stor ros og tak for det.

I det forgangne år har vi benyttet os rigtig meget af vores Facebookside. Det var Edda, der for år tilbage oprettede siden. Nu er det Vibeke Jensen der har overtaget den opgave.

Der kommer rigtig megen respons på de billeder vi lægger ud. Seerne bliver mere og mere interesseret i vores fremstillinger og enkelte spørger til køb af det viste.

Året i Falsters Tekstillaug forløb stille og roligt indtil vi kom ind i 2017. pludselig lå der en faktura i min e-boks. Huslejen skulle betales, men jeg syntes ikke jeg kunne genkende beløbet.

Kontakt til Vibs og så fik følelserne frit løb. Hurtigt blev følelserne afløst af vrede og frustration. Huslejen var steget med 98% til 3418 kr. uden varsel.

Kommunen prøvede at klare ”frisag” ved at fortælle, at det var en byrådsbeslutning fra 2014, hvor man var enedes om at fritidsområdet skulle spare …….. ØØØØH, hvem følger med i det og der var ingen beslutning om, at det var huslejen der skulle stige.

Vibs tog affære. Den stakkes telefondame, der havde Vibs i røret. Hun har været kvik, for hun skrev referat af deres ”samtale”, som hun sendte til Vibs. Sagen blev overdraget til Alex Jørgensen, der efterfølgende ringede Vibs op og de fik en god samtale, hvor han også kunne fortælle, at huslejen ville stige med ca 1500kr. om året de næste tre år.

Pu ha – vores lille forening skulle måske kun overleve de kommende år pga vores kassebeholdning, som vi havde tjent ved hårdt arbejde på Marialyst i ”Aktiv Sommer” og hvad så når de penge var brugt?

I Folketidende stod nævnt, at vi havde klaget over huslejestigningen sammen med andre foreninger. Bl. a. Skytteforeningen i Væggerløse. Afvikling af foreninger var konklusionen på den huslejestigning.

Nu ser det ud til, at kommunen er kommet på andre tanker. Her til morgen hørte jeg i radioen at de kommende stigninger ikke bliver gennemført. (Hellere lidt i indtægt end overhovedet ingen indtægt).

Midt i frustrationen over huslejestigninger arrangerede kommunen en informationsaften for alle kommunens foreninger om bl.a. ”Lokale tilskudspuljen og energipuljen” samt Paragraf 18 og paragraf 79 midlerne.

Lissi og jeg troppede op. Over 100 foreninger var mødt op og vi fik en gennemgang af Foreningsportalen. Derefter gik vi i de grupper som var interessante for os.

Desværre var der intet der kunne hjælpe os. Slukøret gik vi hjem.

 

Af de lidt mere underholdende aktiviteter vi har haft i det forgangne år kan jeg nævne:

26. maj 2016 Tur til Rødeled,Pottemager Museum, hvor vi fik en fin rundvisning af John og Marianne Holmer.

Efterfølgende var der et par medlemmer, der gik amok i Filato garnforretning i Præstø.

Vi spiste på cafe Mocca – super.

Medbragt kaffe og hjemmebag blev indtaget i smukke omgivelser ved Lekkende.

12. juni 2016 Strikkegudstjeneste.

Enkelte af os deltog i Sdr Kirkeby Kirkes strikkegudstjeneste med efrefølgende kaffe og kage + strik i menighedshuset. Altid hyggeligt.

Sommer på Fulgsang. Vi startede med det helt store morgenbord i ”Huset i Parken” kunstgalleriet i gartnerboligen på Fuglsang. Derfra gik vi en dejlig tur i parken gik ind i thuja Katedralen og rundt om slottet og hørte lidt om parkens og slottets historie.

6.+7. august blev vi inviteret til at deltage i Bogø træf i Storstrømmens husflid.

Ingen af vores medlemmer valgte at deltage.

 

August, Hvedemagasinet og Dodekalitten i Bandholm

En skøn tur i fuld sol. Først et besøg til de imponerende figurer på højen over Kragenæs Havn.

Vi spiste vore medbragte mad ved vandet i Bandholm og sluttede af med et kig på de smukke, udstillede kunstværker i Hvedemagasinet, hvor vi fik en kop kaffe.

29. september 2016 Maribo

Maribo Stiftsmuseum havde en udstilling med titlen ”Kors”. Mange af museets kirkelige/kristne genstande var blevet restaureret og blev nu udstillet på en ny måde. Samtidig fejrede man Stig Weye fra Nysted´s 70 års fødselsdag.

En meget fortællende udstilling af gamle sager og en eksplosion af farver og symboler af kirkelige/kristne malerier fra Stig Weyes hånd.

Vi var så heldige at der kort forinden var åbnet en udstilling om ”udkants-Danmark i korssting”. En meget smuk og tankevækkende udstilling af værker - broderet i korssting.

Efterfølgende spiste vi i Pilgrimshuset, hvor vi fik en rundvisning i de ny-restaurerede værelser/rum. Meget spændende og bestemt et besøg værd.

Dagen sluttede med et besøg i Maribo domkirke.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Den sidste begivenhed Falsters Tekstillaug har deltaget i er Foreningshusets generalforsamling.

På sidste års generalforsamling var det blevet besluttet at for at få foreningerne til at møde op til generalforsamlingen skulle kontingentet være på 1000kr. hvoraf de 900kr. ville blive tilbagebetalt ved fremmøde.

Satte det noget i kog? Ja, det skal jeg da lige love for.

I år fik vi regningen på 1000kr. + 400kr. for netforbindelse. Da den ikke virker hos os i Uldrummet, måtte jeg maile at vi ikke ville betale de 400kr. + fremover ikke ønskede netforbindelse.
Det accepterede formanden og kasseren.
Vi betalte de 1000kr. og allerede næste dag v ar de 900kr. sat ind på vores konto.

Så kom dagen for selve generalforsamlingen, og den havde ALT!

Smørrebrød, øl, vand, kaffe, beretning, meget høj tale, kedeligt sprog, udvandring, bortvisning, smækken med dørene. Jo, jo. Lisbeth og jeg sad helt stille og var rystede.

Bl. A. var emnet rengøring oppe. (heldigvis har vi fået styr på det emne)

Kontingentet blev fastsat til 100kr. og så havde bestyrelsen besluttet at arrangere to arbejdsweekender, hvor forskelligt skulle laves.

En seddel gik rundt, hvor man skulle skrive på, hvad man ville hjælpe til med.

Da sedlen kom til os, valgte vi rengøring af toilettet oppe – blot for at undgå at skulle rengøre aulaen.

Skulle I have forslag til ture/udflugter vil vi blive rigtig glade.

Med håbet om, at vores forening vil bestå i mange år endnu vil jeg takke for jeres fremmøde.

Susanne Brander Søltoft
Formand