Ddoobbeellttssttrriikk

Tirsdag d. 11. aug. 09.

"DDoobbbbeellttssttrriikk" v. Bente Thomassen

Bente vil undervise os i dobbeltstrik - og øse af sin viden og kunnen

 om strik.

Medbring 2 farver garn (kontrastfarver) og pinde, som passer til garnkvaliteten.

Tilmelding til Bente T - Tlf.: 61 67 69 10