Bestyrelsesnyt

bestyrelsesmødet d. 14. marts 2018 

Friday, March 16, 2018 6:18:25 PM
Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 14. marts 2018 Til stede Lisbeth, Susanne, Vibeke, Elise, Bente, Lissi 1. Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Nyt fra formanden (NemID og... Læs mere
 

bestyrelsesmødet d. 15. november 2017 

Friday, November 17, 2017 9:08:22 AM
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. november 2017 klokken 16.00   Til stede: Else, Susanne, Lissi, Lisbeth, Bente, Elise, Vibeke M 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt 2. Nyt fra formanden Intet... Læs mere
 

bestyrelsesmødet d. 25. oktober 2017 

Thursday, October 26, 2017 6:13:37 PM
Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 25. oktober 2017 klokken 16.00 Fremmødte: Lisbeth, Bente, Else, Lissi. 1. Godkendelse afreferat. OK 2. Nyt fra formanden: Mail fra kommunen, Temaaften den 2. november klokken 18.15 ... Læs mere
 

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde d. 3. maj 2017 

Tuesday, May 09, 2017 1:24:42 PM
Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde i Falsters Tekstillaug Onsdag d. 3. maj 2017 Til stede: Bente, Lisbeth, Lissi, Else, Susanne, Vibeke, Elise Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 26.-4.-2017 Referatet blev... Læs mere
 

Referat af Generalforsamling d. 26. april 

Tuesday, May 02, 2017 3:54:18 PM
1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Marianne Madsen til dirigent. Marianne modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 2. Formandens beretning. Formanden aflagde... Læs mere
 

Formandens beretningen 

Thursday, April 27, 2017 1:47:02 PM
Generalforsamling i Falsters Tekstillaug Onsdag d. 26.-4.-2017 kl 15 Formandens beretning: I det forgangne år har vi afholdt bestyrelsesmøderne om eftermiddagen. Tidspunktet passer bedre til halvgamle damer og det betyder også at vi... Læs mere
 

Regnskab 2016-17 

Wednesday, April 26, 2017 5:42:01 PM

Indkaldelse til generalforsamling d. 26. april 

Thursday, April 06, 2017 9:49:31 AM
Generalforsamling i Falsters Teksillaug onsdag d. 26. april 2017 kl 15   1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Kontingentvedtagelse 5. ... Læs mere
 

Bestyrelsesmødet d. 1. marts 2017 

Sunday, March 05, 2017 5:02:38 PM
Referat af bestyrelsesmøde Falsters tekstillaug Onsdag d. 1.-3.-2017 kl 16 Tilstede: Else, Susanne, Vibeke J, Lisbeth, Vibeke M, Bente Afbud: Lissi, Elise og Helle Godkendelse af referat fra mødet d. 2.-11.-2016 -... Læs mere
 

Bestyrelsesmødet d. 2. november 2016 

Wednesday, November 09, 2016 9:19:40 AM
Referat af bestyrelsesmøde i Falsters Tekstillaug Onsdag d. 2.-11.-2016 kl 16 Tilstede: Ninna, Else, Susanne, Vibeke J, Lissi, Lisbeth, Vibeke M, Elise Afbud: Bente, Helle 1 Godkendelse af referat fra mødet d.... Læs mere
 
Page 1 of 5 1 2 3 4 5 > >>