bestyrelsesmødet d. 25. oktober 2017 

Thursday, October 26, 2017 6:13:37 PM
Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 25. oktober 2017 klokken 16.00

Fremmødte: Lisbeth, Bente, Else, Lissi.

1.       Godkendelse afreferat.

OK

2.       Nyt fra formanden:
Mail fra kommunen, Temaaften den 2. november klokken 18.15 – 21 : Den lovlige forening.

3.       Nyt fra Kasseren. Herunder adgang tilbanken
Intet nyt.

4.       Evaluering afStubbekøbing-dagen.
Dagen gik godt. Vi havde fået en ok plads lidt væk fra musikken. Der blev solgt lidt. Vi kommergerne igen.

5.       Rengøring. Skemaerm.m.
Kommer på mødet til foråret.

6.       Oprydning iVaskerummet?
Bente og Annette J. sorterer lidt i ulden. Tages op senere.

7.       Julearrangement.
Onsdag den 29. november klokken 15 i aulaen (der er sat seddel op ved indgangen)
Kaffe med æbleskiver og lidt godt (Småkager?)
Pakkeleg med medbragte pakker (Alle får pakke. Tvungen bytning. Pakkes op og ?)
Julesange og julehistorie. LH
Smørebrød??? Hvem betaler???

8.       Aktiviteter.
På til foråret.

9.       Nøgledage? Hvordan går detuden.
Det går OK

10.   Ny mødedato. Næste årsgeneralforsamling.
Næste møde den 15. november med sidste planlægning af julearrangementet.
På generalforsamlingen: fastsættelse af kriterier for æresmedlemmer.

11.   Eventuelt
Lissi: Ved mails mellem bestyrelsesmedlemmer. Husk at svare alle. Meget gerne med kort: Set, Kommer, Kommer ikke, eller?

Lissi låner en klapvæv.