Bestyrelsesmødet d. 24. August 2016 

Wednesday, September 07, 2016 10:09:17 AM

Referat fra bestyrelsesmøde i Falsters Tekstillaug onsdag d. 24. August 2016

Til stede: Bente, Vibeke J, Vibeke M, Lizzi, Lisbeth, Susanne, Else, Elise

Afbud: Helle

1.     Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt.

2.     Nyt fra formanden. Intet

3.     Nyt fra kassereren. Vibeke oplyste, at der pt er ca kr 40100 på vores konto.

4.     Dobbelt dækning af vigtige bestyrelsesposter. Det formelde er ok, men flere tilkendegav, at der stadig er behov for en opstramning. Det vil ske snarest. Helle er udpeget til at dobbeltdække Else vedr nøgleudlevering. Lizzy overtager posten, fordi Helle vil forlade bestyrelsen ved næste valg. Else oplyste at vi er i besiddelse af 23 nøgler, som pt alle er udleverede. En gennemgang viste, at tre nøgler er hos medlemmer, der ikke har betalt kontingent og derfor formelt ikke er medlemmer. Det blev aftalt at Vibeke J og Vibeke M kontakter de tre for at afklare om de fortsat vil være medlem, eller om vi skal tilbagekøbe nøglerne.

5.     Falsters Tekstillaugs Facebook-side. Siden er oprindeligt oprettet af Edda Lind. Vibeke J forsøger inden næste møde at finde ud af, hvem der evt kan lægge noget ud på siden og hvem der er medlem af gruppen. Det skal herefter drøftes, hvordan Facebook kan blive et aktiv for foreningen.

6.     Rengøring. Lokalerne trænger til en grundig omgang rengøring. Susanne udarbejder lister, hvor medlemmerne kan skrive sig på til rengøringsopgaver, så vi i lighed med tidligere år kan få gjort rent overalt. Der sendes mail ud til alle om planerne for fællesrengøring, som skal være udført i løbet af september måned.

7.     Aktiviteter. Der er netop udsendt en indbydelse til en tur til Maribo d. 29.09.16, hvor målet er Stig Weiyes udstilling. Lisbeth vil sammen med et par andre tage til Knit work i København. Hun vil udsende et link til arrangementet, så andre interesserede bliver informeret. Julearrangementet afholdes i år onsdag d. 23. November. Start kl 15 med glögg og æbleskiver. Derefter bankospil og afslutning med fællesspisning.

8.     Hængepartier. Elna har til Hesnæsdagene lånt et fiskenet af lauget. Nettet vil komme tilbage i laugets varetægt.

Bestyrelsen for foreningshuset har tidligere meddelt at kontingentet for foreningerne i huset vil stige til kr 1000 årligt. De foreninger, der deltager i generalforsamlingen, vil få tilbagebetalt kr 900. Vi er imod dette forslag. Lisbeth vil få afklaret om vi kan modsætte os forslaget.

Lizzy foreslår, at bestyrelsen tager stilling til en vedtægtsændring, der åbner mulighed for passivt medlemskab af foreningen. Vi sætter punktet på dagsordenen til næste møde.

Lizzy vil sende Bente en mail ang "døde links" på vores hjemme.

9.     Nøgledage:

31.0816: Susanne---07.09.16: Lisbeth---14.09.16: Elise----21.09.16: Vibeke M-

28.09.16: Vibeke J---05.10.16: Bente----12.10.16: Else----19.10.16: Susanne

26.10.16: Vibeke M---02.11.16: Ninna---09.11.16: Lisbeth---16.11.16: Else---

30.11.16: Elise

Næste Bestyrelsesmøde: 2. november 2016  kl 16 i Uldrummet

Referent: Elise Green