bestyrelsesmødet d. 15. november 2017 

Friday, November 17, 2017 9:08:22 AM

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 15. november 2017 klokken 16.00

 

Til stede: Else, Susanne, Lissi, Lisbeth, Bente, Elise, Vibeke M

1.     Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

2.     Nyt fra formanden

Intet nyt

3.     Nyt fra kassereren. Herunder adgang til banken.

Dd har vi 37008 kr på ”bogen” og 1013 kr i kassen.

4.     Julearrangementet onsdag d. 29. november kl 15
Annette vil som vanligt sørge for materialer til bordpynt. Susanne vil være tovholder på borddækning og pyntning.
Lisbeth sørger for Kaffe/te og køber Æbleskiver, syltetøj og flormelis, samt pebernødder.
Pakkelegen foregår i år v.hj.a. et kortspil: Den nye gaveleg. Lissi er ansvarlig
Julesange: Lissi har en sjov julesang, som kopieres til alle. Lisbeth sørger også for en sang.
Der er indtil nu 15, der har bestilt smørrebrød og betalt. Lisbeth er ansvarlig for indkøb.

5.     Nye mødedatoer.

Generalforsamling afholdes d. 25. april 2018.

Næste bestyrelsesmøde er d. 28. februar 2018 kl 16 i Uldrummet

6.     Eventuelt.

Intet

Referent: Elise Green