Bestyrelsesmødet d. 1. marts 2017 

Sunday, March 05, 2017 5:02:38 PM

Referat af bestyrelsesmøde  Falsters tekstillaug

Onsdag d. 1.-3.-2017 kl 16

Tilstede: Else, Susanne, Vibeke J, Lisbeth, Vibeke M, Bente

Afbud: Lissi, Elise og Helle

Godkendelse af referat fra mødet d. 2.-11.-2016 - OK

1 Nyt fra formanden

Susanne og Lissi deltog i kommunens møde. Der var intet tilskud at hente til den daglige drift.

2 Nyt fra kasserer

Husleje 3318 kr. og forsikring 2606 kr. Vi har 32753,14 kr. i kassen.(Kirsten har betalt differencen på uldkøb.)

3 Evaluering af julearrangementet d. 3.-11.-16 kl. 15

Det var rigtig flot planlagt, men tiden blev presset frem, så vi ikke nåede at hygge os rigtigt. Og vi skulle have haft en anden bordopstilling.
Skal vi stryge spisning og amerikansk lotteri og så bibeholde bankospil med medbragte gaver.
Og så bedre tidsstyring.

4 Rengøring.

Der sættes skema op til løbende rengøring, både oppe og nede. Det lægges frem ved kaffebordet og senere på generalforsamlingen.

5 Deltagelse i Foreningshusets generalforsamling d. 18.-4.-17

Susanne og Lisbeth deltager. Vi vil bl. a. påtale problemerne med varmen.

6 Planlægning af generalforsamling d. 26.-4.-2017

Foreslået dirigent: Marianne

Kontingent stigning til 350 kr. (huslejen stiger)

På valg: Susanne og Lisbeth modtager genvalg.

Helle og Vibeke J modtager ikke genvalg, men Vibeke vil stadig beholde sine arbejdsopgaver.

Nina?

Suppleant Lissi ?

Vedtægtsændring: Vi foreslår at bestyrelsen efterhånden kommer ned på 5 + suppleant.

Kontingent betales inden 15. april.

Afholdes 26. april klokken 15.00 og der serveres kaffe og kage.

7 Aktiviteter/kurser i foråret

Tur til Møn, Thorsvang og besøg hos strikkeforretningerne. Lisbeth og Nina
Galleri Guldgåsen i Vordingborg. Susanne

8 Forsinket punkt

9 Ny mødedato

3. maj klokken 16.00 Konstituerende møde.

10 Nøgledage

8. marts: Susanne
15. marts: Lisbeth
22. marts: Vibeke J.
29. marts: Bente
5. april: Elise
12. april: Vibeke J
19. april: Vibeke M
26. generalforsamling
3. maj bestyrelsesmøde.

Referent Lisbeth