Besøg hos Lizzi Røpke

 

Tirsdag d.6. oktober 2009. kl 19.00.  

Da vi sidst besøgte Lizzie, var der for mange tilmeldte, så en del medlemmer blev ”snydt” for denne oplevelse.

For at tilgodese disse medlemmer, samt lidt flere, har Lizzie indvilliget i atter at modtage besøg.

Lizzie viser rundt i sit værksted og fortæller om sine mange forskellige gøremål.

Hun bor Irisvej nr. 13, 4990 Sakskøbing.   

Vi kører i private biler

Tilmelding til Vibeke Burer,  tlf. 60728087   senest d. 29. sept. 09.

 

6. oktober OBS!

Da der er en del medlemmer på udflugt denne dag er Tekstilcafeen lukket.