Generalforsamling 2012 - 4/24/2012

7:00 PM
9:00 PM

Generalforsamling i Falsters Tekstillaug d. 24. april 2012 kl. 19.00
Tingsted Foreningshus, Stationsvej 57, 4800 Nykøbing F

 

Dagsorden.

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Årsregnskab v. kassereren Lisbeth Klausen

4.   Aktivitetsudvalgets beretning ved Vibeke Jensen

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bente Thomassen   (modtager valg)

Else Rohof                           (modtager valg)

Bodil Olsen                          (modtager valg)

Elise Green                          (modtager valg)

Marguerite Henriksen            udtræder af bestyrelsen

6.   Valg af suppleanter

7.   Valg af revisor

8.   Kontingent fastsættelse for 2013 - 14

9.   Indkomne forslag

10.     Navneskilte konkurrence afgørelse

11.     Åben for tilføjelser

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Lauget vært ved et let traktement.

Vel mødt

Bestyrelsen